PESCONS CONSTRUCTIONS

Dự án

Chúng tôi đã làm.

PESCONS | Công ty xây dựng uy tín tại Đà Nẵng

2022

Hanh's House

THI CÔNG TRỌN GÓI
CĐT: Anh Hạnh
Địa chỉ: Đà Nẵng
Loại Công Trình: Nhà Phố 3 Tầng

Chi tiết

2023

Tâm House

Gói Thầu: Thiết Kế Thi Công Trọn Gói
Địa Chỉ: Đà Nẵng
Loại công trình: Nhà phố

Chi tiết

2022

Huy's House

THI CÔNG TRỌN GÓI
CĐT: Anh Huy
Địa Chỉ: Hòa Xuân, Đà Nẵng
Loại Công Trình: Nhà Phố 3 Tầng

Chi tiết

2023

Hoàng House

Gói Thầu: Thi Công Trọn Gói
Địa Chỉ: Đà Nẵng
Loại công trình: Nhà phố

Chi tiết

2021

KENAI Coffee

Công ty xây dựng Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà ở trọn gói, dự án thi công nhà phố, quán cafe tại Đà Nẵng

Chi tiết

2024

Trung House

Gói Thầu: Thiết Kế Thi Công Trọn Gói
Địa Chỉ: Đà Nẵng
Loại công trình: Nhà Phố

Chi tiết

Suong's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 2 tầng Suong's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Ly's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Ly's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Thoi's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Thoi's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Hoang Anh's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Hoang Anh's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2018

Nắng Hostel

CẢI TẠO NẮNG HOSTEL
Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Ngoài việc xây dựng thi công các công trình dân dụng, Pescons tiếp nhận thi công các dự án trùng tu, cải tạo các công trình hiện có theo yêu cầu.

Chi tiết

2022

Quan's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 2 tầng Quan's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

Hotline:0966 880 718