" />
PESCONS CONSTRUCTIONS

Nhân sự chủ chốt

PESCONS | Công ty xây dựng uy tín tại Đà Nẵng

TRẦN TẤN HỒNG - CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

VÕ VĂN KHÁNH – GIÁM ĐỐC THI CÔNG

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

NGUYỄN MẬU QUÂN - PHÓ GIÁM ĐỐC THẦU

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

ĐOÀN VĂN LINH - CHỈ HUY TRƯỞNG

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

Hotline:0966 880 718