" />
PESCONS CONSTRUCTIONS

Dự án

Chúng tôi đã làm.

PESCONS | Công ty xây dựng uy tín tại Đà Nẵng

2022

Ly's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Ly's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Thoi's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Thoi's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Hoang Anh's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Hoang Anh's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2018

Nắng Hostel

CẢI TẠO NẮNG HOSTEL
Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Ngoài việc xây dựng thi công các công trình dân dụng, Pescons tiếp nhận thi công các dự án trùng tu, cải tạo các công trình hiện có theo yêu cầu.

Chi tiết

Văn Phòng An Đạt Phát

Gói Thầu: Thiết kế trọn gói
Địa chỉ: Đà Nẵng
Loại công trình: Văn phòng

Chi tiết

2022

Quan's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 2 tầng Quan's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Song's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 2 tầng Song's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

Toan's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 2 tầng Toan's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Phuong Nhi House's

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Phuong Nhi House's tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Chau's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Chau's House's tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Hieu's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Hieu's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

2022

Nhung's House

Công ty Pescons là đơn vị chuyên thi công dự án xây nhà tại Đà Nẵng, dự án thi công nhà trọn gói, dự án thi công nhà phố, nhà phố 3 tầng Nhung's House tại Đà Nẵng

Chi tiết

Hotline:0966 880 718