" />
PESCONS CONSTRUCTIONS

Giới thiệu công ty Pescons

PESCONS | Công ty xây dựng uy tín tại Đà Nẵng

Giới thiệu

PESCONS theo đuổi quyết tâm tạo dựng lên một thương hiệu lấy thi công làm cốt lõi, kiến tạo nên ...

TRẦN TẤN HỒNG - CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

VÕ VĂN KHÁNH – GIÁM ĐỐC THI CÔNG

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

NGUYỄN MẬU QUÂN - PHÓ GIÁM ĐỐC THẦU

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

ĐOÀN VĂN LINH - CHỈ HUY TRƯỞNG

Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn các dự án đã tham gia thi công

Công ty liên kết

Chúng tôi đã hợp tác cùng.

Phản hồi từ khách hàng

Hotline:0966 880 718